Parametry kachňat

Společnost používá anglický chovný materiál Cherry Valley, který svými parametry uspokojí jak výkrmce, tak spotřebitele.

Dodrží-li chovatelé ve výkrmu technologický postup, dosahují jatečné kachny standardně ve věku 41 dnů kusovou hmotnost 3 kg, ztráty do 2,5 % a spotřebu krmiva pod 2,20 kg na 1 kg přírůstku. Jatečné kachny jsou vyrovnané s minimální hmotnostní diferencí.

Tyto vynikající výkrmové parametry jsou předpokladem pro zajištění přijatelné ekonomiky chovu. Zpracovateli a spotřebiteli je kladně hodnocena vysoká výtěžnost masa z prsou našich kachen ve výši 19 %, svaloviny ze stehen 14,5 %, což je hodnoceno bez kůže a bez kostí relativně k váze jatečného trupu, a to při velice nízkém podílu tuku.

Líhnutí kachňat

Líhnutí kachňat je organizováno rovnoměrně po celý rok a kachňata jsou dopravována speciálními přepravníky přímo k výkrmcům, a to jak v České republice, tak i do zahraničí. Uplatňovaný způsob je základem celého výrobního řetězce, to znamená, že je zabezpečen pravidelný přísun kachen na porážky, což umožňuje mimo jiné dodávat celoročně chlazené kachny do obchodních systémů.

Objekt líhně splňuje všechny požadavky na moderní provoz po stránce zooveterinární i hygienické.

2012 © PERENA, spol. s r.o.
Webdesign & SEO eStudio