Společnost PERENA, spol. s r.o.

Společnost PERENA spol. s r.o. vznikla v roce 1996 a to vyčleněním úseku chovu kachen ze společnosti Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.

Předmětem podnikání je chov pekingských kachen, produkce násadových vajec a líhnutí kachňat.

Hlavní směr činnosti je líhnutí kachňat. Jejich prodej je realizován především na základě objednávek drůbežích porážek v Čechách a dalších státech. Naplňujeme rovněž poptávky drobnochovatelů.

Od počátku činnosti se soustřeďujeme především na dobrou úroveň chovu a moderní technologie, které ovlivňují parametry líhnutí a kvalitu kachňat. Více o kvalitě našich kachňat najdete na stránce věnované parametrům kachňat.

 

Více o společnosti PERENA, spol. s r.o.EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do zemědělských oblastí
Program rozvoje venkova

Projekt "INVESTICE DO CHOVU KACHEN" je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku. Cílem projektu byla rekonstrukce stávajících stájí rozmnožovacího chovu kachen, zajištění manipulace se slámou a podstýlkou a lepší možnosti dopravy jednodenních kachňat k odběratelům. Výsledkem projektu je rekonstrukce vnitřních podlah stájí na farmě Převýšov, Klamoš a Starý Bydžov o celkové ustájovací kapacitě 13.740 ks. Dále byl pořízen samojízdný nakladač – teleskopický manipulátor.
Pořízení nákladního automobilu s nástavbou pro přepravu jednodenních kachňat. Součástí nástavby je izotermická skříň vyrobená z izolovaných sendvičových panelů, která obsahuje systémy ventilace, chlazení a topení se řízeným systémem proudění vzduchu, čímž zajistí optimální pohodu pro přepravovaná kachňata.
Evropská unie


Společnost Perena realizovala projekt s názvem Modernizace společnosti PERENA, na který byla poskytnuta finanční podpora od EU. Cílem projektu jsou investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku. Konkrétně je předmětem projektu rekonstrukce ventilačního systému, pořízení 2 do líhní, myčky lísek, samojízdného nakladače a automobilu na přepravu jednodenních kachňat.

Společnost PERENA, spol. s r.o. realizuje projekt s názvem Zefektivnění provozu společnosti Perena spolufinancovaný s přispěním strukturálních fondů Evropské unie. Cílem projektu jsou investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku. Konkrétně je předmětem projektu modernizace ventilačního systému, pořízení zásobníků krmných směsí, napájecích linek a dezinfekčního rámu.


Projekt „Modernizace zemědělského podniku PERENA, spol. s r.o.“ je financován z rozpočtu České republiky, z Programu rozvoje venkova 2014-2020.
Cílem je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Program rozvoje venkova

Cílem projektu bylo navýšení moderní ustajovací kapacity rozmnožovacího chovu kachen, zajištění dostatečné skladovací kapacity podestýlkové slámy, zvýšení biologické bezpečnosti chovu a lepší možnosti dopravy jednodenních kachňat k odběratelům.

Výsledkem projektu jsou dvě nové haly rozmnožovacího chovu kachen, novostavba skladu slámy, vybudováno nové oplocení a instalován rám pro dezinfekci vozidel na vjezdu. Došlo tak k výrazné modernizaci farmy v Hlušicích s souladu s nejnovějšími trendy v oboru.

Pořízení nákladního automobilu s nástavbou pro přepravu jednodenních kachňat. Součástí nástavby je izotermická skříň vyrobená z izolovaných sendvičových panelů, která obsahuje systémy ventilace, chlazení a topení se řízeným systémem proudění vzduchu, čímž zajistí optimální pohodu pro přepravovaná kachňata.


Projekt "NÁKUP STROJŮ ŽV" byl spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Konkrétně je předmětem projektu pořízení dvou smykových nakladačů. Tato investice povede ke snížení pracovní náročnosti běžně prováděných pracovních úkonů v živočišné výrobě, zajistí snížení nákladů na stále častější opravy stávající zastaralé techniky.
Evropská unie

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

  • PERENA, spol. s r.o.

    Chov a výkrm kachen, prodej kachen, líhnutí kachňat, maloobchodní i velkoobchodní prodej.

     

    Naše společnost má dlouholetou tradici v oblasti chovu, výkrmu a prodeje kachen a líhnutí kachňat. Jsme jedna z nejvýznamnějších kachních líhní v Evropě s produkcí cca 9 milionů kachňat ročně.

2012 © PERENA, spol. s r.o.
Webdesign & SEO eStudio